9. évfolyam Komplex természettudomány elméleti kérdések. – Kozma József honlapja

9. évfolyam Komplex természettudomány elméleti kérdések.

Elméleti kérdések

Komplex természettudomány és természetismeret

9. évfolyam

1. témakör

 1. A modell és modellezés fogalma.
 2. Mi a mérés?
 3. Milyen részekből áll egy fizikai mennyiség?
 4. Mi az SI?
 5. Ismertesd a mechanikában használt 3 alapmennyiséget (jel, mértékegységek, váltószámok)
 6. Mit nevezünk skalár ill. vektormennyiségnek? Mindegyikre mondj példát is!
 7. Melyek a csillagászat fejlődésének gyakorlati okai?
 8. Sorold fel az ókori csillagászat legfontosabb helyszíneit!
 9. Mit nevezünk mozgásnak és vonatkoztatási rendszernek?
 10. Ismertesd a pálya, út, elmozdulás fogalmakat!
 11. Mit jelent a mozgás viszonylagossága?
 12. A sebesség fogalma. 
 13. Mit jelent az, hogy a sebesség 2 m/s?
 14. A gyorsulás fogalma.
 15. Mit jelent az, hogy a gyorsulás 3 m/s2 ?
 16. Mit jelent az, hogy a gyorsulás -4 m/s2 ?
 17. Mikor esik egy test szabadon? Mekkora a szabadon eső test gyorsulása Magyarországon?
 18. Mikor beszélünk egyenletes körmozgásról?
 19. Hogyan definiáljuk az egyenletes körmozgás periódusidejét és fordulatszámát?
 20. Mit értünk az egyenletes körmozgás kerületi sebességén?
 21. Mit nevezünk horizontnak?
 22. Hogyan történik a helymeghatározás a földgömbön?
 23. Sorold fel a nevezetes szélességi köröket!
 24. Mire szolgál a térképen a méretarány és a vonalas mérték?
 25. Hogyan tudod napos időben a déli irányt mutatós órával meghatározni?
 26. Hogyan tudod napos időben a déli irányt egy rúd segítségével meghatározni?
 27. Milyen módon lehet erdőben tájékozódni?
 28. Sorold fel milyen fajta térképeket ismersz!

2. témakör

 1. Mit nevezünk Brown mozgásnak?
 2. Az anyag milyen halmazállapotait ismered?
 3. Mi a térfogat és hogyan mérhető meg?
 4. Mit nevezünk tömegnek és hogyan mérhető meg?
 5. A sűrűség fogalma.
 6. Az anyagok csoportosítása.
 7. Mit nevezünk elemeknek és hogyan jelöljük őket?
 8. A kémiai és fizikai változás jellemzői.
 9. Csoportosítsd az energiaforrásokat!
 10. Sorold fel a nem megújuló energiaforrásokat!
 11. Sorold fel a megújuló energiaforrásokat!
 12. A gázok tulajdonságai.
 13. Mit nevezünk állapotjelzőnek? Melyek a gázok állapotjelzői? (név, jel, mértékegység)
 14. Milyen hőmérsékleti skálákat ismersz?
 15. Hasonlítsd össze a Celsius- és a Kelvin skálát!
 16. Az általános gáztörvény.
 17. Milyen speciális állapotváltozásokat ismersz?
 18. Mutasd be a tanult halmazállapot-változásokat!
 19. Mi a hidrosztatikai nyomás és hogyan számoljuk ki az értékét?
 20. Pascal törvény és kísérleti kimutatása.
 21. Arkhimédész törvénye.
 22. Milyen helyzete lehet egy folyadékba merülő testnek? Mi a feltétele ezeknek az erők és a sűrűségek szempontjából?

 3. témakör

 1. Mikor változik meg egy test mozgásállapota?
 2. Mit jelent az, hogy a testek tehetetlenek?
 3. A lendület fogalma.
 4. Mikor beszélünk zárt rendszerről?
 5. A lendület-megmaradás törvénye.
 6. A tehetetlenség törvénye.
 7. A dinamika alaptörvénye.
 8. Newton III. törvénye.
 9. Az erők függetlenségének elve.
 10. Az erő fogalma.
 11. Mit nevezünk nehézségi erőnek?
 12. Mit nevezünk a test súlyának?
 13. Hogyan valósítható meg a súlytalanság állapota?
 14. A lineáris erőtörvény.
 15. Milyen fajtái vannak a súrlódási erőnek? Hasonlítsd őket össze!
 16. Mi a közegellenállás?
 17. A munka fogalma és kiszámítása.
 18. Mitől függ a munka előjele?
 19. Mi az energia és milyen fajtáit ismered?
 20. A teljesítmény fogalma.
 21. Az emelési munka és helyzeti energia.
 22. A gyorsítási munka és mozgási energia.
 23. A rugóerő munkája és a rugalmas energia.
 24. Mit nevezünk konzervatív erőnek?
 25. A mechanikai energiamegmaradás tétele.
 26. Mit nevezünk hatásfoknak?
 27. Mi a belső energia?
 28. A Hőtan I. főtétele.
 29. A Hőtan II. főtétele.
 30. A Hőtan III. főtétele.
 31. Milyenek lehetnek a fizikai folyamatok időbeni lefolyásuk iránya szerint?

4. témakör

 1. Mit nevezünk Naprendszernek és melyik galaxisban található?
 2. Sorold fel a Naprendszer 8 bolygóját a Naptól távolodva!
 3. Milyen alakú a Föld és mit jelent ez?
 4. Mi az oka az évszakok ill. a nappalok és éjszakák váltakozásának?
 5. Miről nevezetes a december 22-i dátum?
 6. A Föld légkörének összetétele milyen 3 fő csoportra osztható?
 7. Hogyan csoportosíthatók a légkörben található gázok? Mondj mindegyikre példát is!
 8. Mit nevezünk geoszféráknak? Sorold fel őket!
 9. Mi a hidroszféra és milyen részekből áll?
 10. Mit jelent ez a mondás: „A tenger nyáron hűt, télen fűt” ?
 11. Mit jelent a természetben a víz körforgása?
 12. Mit nevezünk bioszférának?
 13. Sorold fel a 4 tanult környezeti problémát!
 14. Mit nevezünk üvegházhatásnak?
 15. Milyen következményei lehetnek az üvegházhatásnak?
 16. Mi okozza a savas esőt és milyen következményekkel jár?
 17. Mit értünk az „ózonritkulás” problémáján? Milyen következményei vannak?
 18. Mi a szmog és milyen típusait különböztetjük meg?
 19. Milyen típusait ismerjük a bolygóknak és melyek a tagjai?
 20. Mit nevezünk holdaknak? Melyik két bolygónak nincsen holdja?
 21. Milyen objektumok a kisbolygók ill. üstökösök?
 22. Mi a meteor és a meteorit?
 23. Mit nevezünk interplanetáris anyagnak és milyen jelenség bizonyítja a létezését?
 24. Mit nevezünk csillagnak?
 25. A csillagok fényességének melyik két típusát különböztetjük meg?

 5. témakör

 1. Louis Pasteur munkássága mire szolgált bizonyítékul?
 2. A földi élet eredetére a milyen alternatív válaszok adhatók?
 3. Egyetértesz-e a következő kijelentéssel: „Az élet mindig megvolt a Földön.” Indokold a válaszodat!
 4. Mit állít a pánspermiaelmélet és melyik két molekuláris biológus nevéhez fűződik?
 5. A tudományos módszerekkel nem vizsgálható keletkezési elmélet lényegét fogalmazd meg!
 6. Melyik két tudós vallotta azt a nézetet miszerint az élet itt a Földön jött létre?
 7. Mit igazolt S. L. Miller kísérlete?
 8. Mi az evolúció elméletének lényege és kiknek a nevéhez köthető?
 9. Mit értünk a természetes kiválasztódás folyamatán?
 10. Milyen feltételek teljesülése szükséges a természetes kiválasztódás sikeréhez?
 11. Mi az a DNS kettős spirál?
 12. Ma is folyik az evolúció, vagy már leállt?
 13. Az evolúció csúcsát jelenti-e az ember?
 14. Tényleg megismétli az egyedfejlődés a törzsfejlődést? Ki állította ezt?
 15. Az embrionális fejlődésnek melyik az első három fejlődési szakasza?
 16. Mikor és hová történik a pete beágyazódása?
 17. Hány magzatburok jön létre és ezek közül melyik hozza létre a méhlepényt?
 18. Mi a méhlepény és a köldökzsinór szerepe?
 19. Mi a szerepe a magzatvíznek?
 20. Hogyan alakul ki a méhen kívüli terhesség és milyen veszélyekkel járhat?
 21. Kit nevezünk az anyák megmentőjének és milyen problémát sikerült neki megoldania?
 22. Mikor van szükség császármetszésre?
 23. Mikor beszélünk koraszülésről?
 24. A szülés után melyik időszakot nevezik gyermekágynak és mi történik ekkor?
 25. Sorold fel a posztembrionális fejlődés szakaszait!
 26. Te melyik fejlődési szakaszban vagy? Sorold fel ennek néhány jellemzőjét!

 6. témakör

 1. Helyezd el hazánkat a világmindenségben!
 2. Sorold fel egy általad választott sorrendben Magyarország szomszédjait!
 3. Hol található hazánk legmagasabb és legalacsonyabb pontja?
 4. Sorolj fel hazánk folyói közül legalább négyet!
 5. A Magyarországon elhelyezkedő területek alapján tavainkat állíts nagyság szerint csökkenő sorrendbe!
 6. Milyen tájegységekre bontjuk hazánkat?
 7. Melyik a legfontosabb természeti kincsünk, Hányadik helyen állunk e tekintetben az uniós tagállamok között?
 8. Sorold fel a Dunántúl területén található nemzeti parkjainkat!
 9. Hány nemzeti parkunk található részben vagy egészében a Dunától keletre?
 10. Mikor jött létre hazánkban a jelenlegi megyerendszer? Hány megyéje van Magyarországnak?
 11. Milyen éghajlati övbe tartozik hazánk földrajzi helyzete alapján?
 12. A széljárás szempontjából jellemezd hazánkat!
 13. Milyen a csapadékeloszlás Magyarországon?
 14. Magyarország területének mekkora részén (%-án) találunk természetes növényzetet?
 15. Mennyi a növényfajok száma körülbelül és milyen típusú növényfajok találhatók hazánkban?
 16. Milyen talajtípusokat különböztetünk meg hazánkban?
 17. Milyen típusú erdőtalajokat ismersz és ezek hol találhatók?
 18. Mekkora részét borítja és hogyan nevezik azt a talajtípust, amit gazdag humusztartalom jellemez? Milyen típusai vannak?
 19. Mit jelent az, hogy „hazánk csaknem egynyelvű nemzeti állam”?
 20. Sorolj fel legalább 3 hazánkban élő néprajzi csoportot!
 21. Sorold fel a hazánkban előforduló nyersanyagok három csoportját! Mindegyikre írj példát!
 22. Hol és mikor volt a 21. század két legnagyobb környezeti katasztrófája hazánkban?
Total Page Visits: 6329 - Today Page Visits: 5